واکنش سازندگان مجموعه روزهای بیقراری به سانسور سریالشان +دانلود ویدیو

قسمت های سانسور شده سریال روزهای بیقراری آخرین قسمت سریال روزهای بی قراری شامگاه روز شنبه 28 اسفند ماه در حالی روی آنتن رفت که گویا قسمت های مهمی از آن سانسور و حذف گردیده بود و تماشاچیان نسبت به پایان بندی مجموعه اعتراضات فراوانی داشته اند. در همین خصوص کارگردان ...