منوی اصلی
فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است . . . مجله عکاسی اجتماعی | خوراک | سایت مپ

۱۲ عکس خیره کننده و دیدنی از افق آسمان خراش های منهتن در شب

عکاسی اجتماعی : عکاس آلمانی یاکوب واگنر تصاویری فوق العاده زیبا و خیره کننده از افق شگفت انگیز و آسمان خراش های بلند منهتن نیویورک گرفته است. منهتن جایی ست که هرگز نمی خوابد و عکاس آلمانی به شکار نور و روشنایی ساختمان ها و خیابان های منهتن رفته است.

افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
افق آسمان خراش های منهتن در شب
منبع