اسامی نامزدهای هفدهمین جشن حافظ در سال ۹۶

هفدهمین جشن سینمایی حافظ امسال نیز مانند سالهای قبل اواسط مردادماه 96 برگزار خواهد شد . تاکنون نامزدهای دو بخش تلویزیون و مجریان اعلام شده اند که در ادامه می توانید اسامی و فهرست شان را مشاهده نمایید. در این بخش آثاری مورد بررسی قرار گرفته‌اند که سال 1395 از صدا و ...